Zmiany w dostępie do poczty elektronicznej:
Hosting: @mm.pl
Jak mogę się zalogować do mojej poczty?
Nowy adres strony, pod którym znajdziesz Twoją pocztę (webmail): https://poczta.vectramail.pl
Twój adres e-mail się nie zmienił. Nie zmieniły się też login i hasło dostępowe do twojego konta.
Pamiętaj aby zalogować się do webmaila użyj całego adresu e-mail jako loginu!

Jeśli chcesz zmienić hasło, wejdź w Ustawienia na stronie: https://poczta.vectramail.pl.

Jak mam ustawić programy pocztowe?
Serwer poczty przychodzącej IMAP:
Adres serwera: imap.vectramail.pl
Port: 993
Użytkownik: twój adres e-mail
Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Serwer poczty wychodzącej SMTP:
Adres serwera: smtp.vectramail.pl
Port: 587
Użytkownik: twój adres e-mail
Metoda uwierzytelniania: zwykłe hasło
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS

Jak mogę połączyć się z serwerem ftp?
Dane dostępowe do konta FTP:
Adres serwera: ftp.vectramail.pl
Użytkownik: twój adres e-mail (w adresie mailowym zmieniamy znak @ na _ )
Hasło: takie samo jak do poczty
*W przypadku problemów z zalogowaniem się do konta FTP, należy zmienić hasło logując się do https://poczta.vectramail.pl
Adres strony pozostaje bez zmian.
Zalecamy korzystanie z bezpłatnego programu FileZilla FTP Client!

© 2023 Multimedia Polska sp. z o.o. | Grupa Vectra Polityka prywatności